http://www.fitsport.eu
http://www.bonussplus.cz
Královský vodovod
Datum vložení článku: 09.09.2016

Jemnice

Oč se Jemnici nedostává na rozloze, o to více získala na významu. Ve své době se maličké městečko těšilo přízvisku královské a za doby vlády Jana Lucemburského a jeho syna Karla IV. získalo i královské výsady. Proto mohli obyvatelé vnitřního města tj. za hradbami využívat mimo jiné na tu dobu „moderního výdobytku“ jakým byl městský vodovod. Ten se dochoval především v městském podzemí, na povrchu lze z 15. století najít haltýř a tzv vzdušník, v němž byl podle potřeby vypouštěn vzduch z potrubí a který je dobře viditelný jako součást hradeb (dnes technická památka) v ulici Horní valy. Příjemný odpočinek si užijete v rozlehlém parku s jezírkem a zámkem, nejlepším časem pro návštěvu pak budou slavnosti Barchan. Jemnice má dvě vzácné památky na své dějiny: sochu, která je lidově označována jako „Kamenná panna“, a svatovítskou slavnost zvanou Barchan. Původ svatovítské slavnosti „Barchan“ do dob největšího rozkvětu bohatstvím a svobodami kdysi oplývajícího města je poněkud tajemný. Rodilí občané pod pojmem „svatovítská slavnost Barchan“ dlouho rozuměli slavnost mající dvě části – církevní a světskou. Dopolední část (církevní) se skládala z procesí (pouť) ke kostelíku sv. Víta a slavné mše, odpolední část (světská) z běhu čtyř mládenců oblečených v krojích, na který navazovala zábava a tanec. Pojmenování slavnosti je nejspíše odvozeno od látky barchet, kterou obdrží vítěz běhu. První zmínka o slavnosti pochází z roku 1713 a praví se v ní: „Měšťan Karel Seidl nechtěl vydati prapor barchan pořadatelům slavnosti, protože páni úřadující na radnici přijali k běžení Barchanu pacholky a nikoliv syny jemnických měšťanů, a když mu městský rychtář barchan mocí bral, hájil čest barchanu nahým mečem“ – městská kniha, zápis k 15. červnu 1713. Ze zprávy vyplývá, že v roce 1713 měla slavnost ustálená pravidla a byla tedy slavena již delší dobu. Pravidla se však v průběhu doby měnila a dnes má slavnost jiný průběh než tomu bývalo dříve.

Dana Jakoubková / OutdoorGuide

 

ZPĚT