http://www.bonussplus.cz
http://www.fitsport.eu
Na Moravu se vrátí velké šelmy
Datum vložení článku: 11.11.2016

Jejich návrat do lesů napomáhá zlepšení zdraví vysoké zvěře a prospívá vegetaci

Na Moravě, přesněji v okrajových pohořích Karpat, by v budoucnu mohla vzniknout rozsáhlá chráněná území s výskytem většího počtu velkých šelem, jako je medvěd, rys či vlk. Ty se především do Beskyd stěhují ze Slovenska, kde je šelem nadbytek. Podle odhadů ochránců přírody žije nyní v Beskydech minimálně pět medvědů, jedenáct vlků a zhruba patnáct rysů. Na území Slovenska je to zhruba 800 medvědů, na 300 rysů a desítky smeček vlků. Ochránci nyní chtějí zmapovat terén a vytipovat území vhodná pro život šelem. Získané výsledky zatím potvrdily, že rysům vyhovují nejvyšší horské masivy se strmými svahy a nepřístupným terénem, vlkům dlouhé horské hřebeny a medvědům úživné lesy pralesovitého charakteru a klid. Návrat šelem do lesů napomáhá zlepšení zdraví vysoké zvěře, prospívá vegetaci a bezesporu znamená i větší stabilitu celého ekosystému.

ZPĚT