http://www.fitsport.eu
http://www.bonussplus.cz
Klášter v Admontu
Datum vložení článku: 11.11.2016

Rakouská tradice benediktinů

Architektonický klenot, kde se velebnost barokní architektury snoubí s moderním uměním. V okázalém sále knihovny naleznete na 70 000 zrestaurovaných knih, nástropních fresek a soch vedle moderní tvorby Erwina Wurma, Rudiho Molacka a Loise Rennera. Vzrušující koncept benediktinské tradice a kulturní aktuálnosti pochází z konfrontace admontských benediktinů s uměním a kulturou dnešní doby. Klášter v Admontu vyniká nejen největší klášterní knihovnou na světě, ale od roku 1997 se zvýšenou měrou opětovně věnuje historicky vzniklému mecenášství církevních aktivit. Založením muzea současného umění vytvořil klášter Admont moderní rámec pro díla více než stovky umělců. Díla jsou vždy uspořádána do tématicky se měnících mimořádných výstav. Kromě průběžných nákupů uměleckých předmětů zve klášter v rámci rezidenčního programu umělce mladší a střední generace k pobytu a tvorbě specifických uměleckých děl. Výsledky této kreativní činnosti jsou prezentovány pod značkou „Made for Admont“. Za toto příkladné spojení přední moderní umělecké tvorby se starým uměním byl benediktinský klášter v Admontu v roce 2005 vyznamenán rakouskou cenou „Museumspreis“.

Dana Jakoubková / OutdoorGuide

 

ZPĚT