http://www.fitsport.eu
http://www.bonussplus.cz
Stříbrné vodopády
Datum vložení článku: 12.1.2017

Rychlebské hory

Jeden ze tří hřbetů Rychlebských hor vyplňujících odlehlý Javornický výběžek má v jednom úseku pozoruhodně jednotnou výšku. Východní svahy zde na české straně spadají do údolí Stříbrného potoka do hloubky 400 metrů, aby na soutoku s Bučínským potokem poskytly základ pro velmi pěkné Nýznerovské vodopády, nověji nazývané Vodopády Stříbrného potoka. Krajina je v této části hřbetu divočejší a nejméně dostupná, proto zde najdeme mnoho druhů vzácných rostlin i živočichů včetně mloka skvrnitého, skorce vodního, konipase horského nebo ledňáčka říčního. Kaňonovitá soutěska v krystalických břidlicích se skalními prahy představuje z geomorfologického lediska významné území vyžadující ochranu. Vodopády a kaskády s erozními (vymílání povrchu zemského proudem vody tekoucí nebo vlnící se) a evorzními (vymílání skály vířivým vodním proudem, časté v peřejích a pod vodopády) jevy nemají v této oblasti obdoby. Délka soutěsky je přes sto metrů a vodní tok zde překonává převýšení čtrnáct metrů, během nějž vytváří v kamenném korytě jamky, mísy i obří hrnce a kotle až několikametrových rozměrů. V roce 1965 byla lokalita vyhlášena přírodní památkou s rozlohou 1, 24 ha. Přístup je z obce Žulová.

ZPĚT