http://www.bonussplus.cz
http://www.fitsport.eu
Doupovskými horami
Datum vložení článku: 18.1.2017

Rozlehlé, mírně zvlněné, cyklisticky zatím neuchopené, takové jsou Doupovské hory.

Aby také ne, vždyť jsou naším druhým nejrozsáhlejším vulkanickým pohořím (400 km2 ). Oproti Českému středohoří, které je souborem vypreparovaných lakolitů a lávových výlevů vzniklých z několika přívodních center, jsou Doupovské hory jedinou složenou vulkanickou strukturou, která se skládá ze dvou strukturně i časově odlišných proudů, vrstev popela, sypaných struskových kuželů a dalších typů vulkanických vyvrženin. Ale žádný strach, vaše kolo to snese – od poloviny třetihor doznala magasopka značných změn a eroze ji opracovala, takže dnes nevidíme jednolitou mohutnou velehoru plnou ostré drti, ale jen její zbytky v podobě několika kopců a náhorních plošin dávno zarostlých travou. Do tohoto neobjeveného cyklistického kraje vás dopraví historická lokálka zvaná Doupovská, kterou ale neprovozují České dráhy, nýbrž spolek občanů. Jde o úsek zhruba třiceti kilometrů z Kadaně do Podbořan, vinoucí se podél Nechranické přehrady, Pětipeskou pánví s výhledy na panoramata Doupovských hor. Tratě dnešní dráhy začaly vznikat postupně, zprvu jako ryze industriálně-agrární cukrovarská dráha z Kaštic do Krásného Dvora, prodloužená následně do Radonic u Kadaně. Odtržena z izolace však byla až po dlouhých dvaceti letech, kdy došlo k rozšíření směrem z Radonic do Doupova a z Vilémova ku Kadani, a k přímému napojení královského města Kadaně na železniční síť. Původně totiž Kadani sloužilo jen nádraží Kadaň-Prunéřov (dodnes stále existující staré prunéřovské nádraží). Dnes vás na cyklostezky dopraví motoráček ze 60. a 70. let minulého století, kterému se říká „singrovka“ (řadové označení 820). Jízdní řád a další zajímavosti včetně historie najdete na: http://sites.google.com/a/doupovskadraha.cz/uvod .

Dana Jakoubková / OutdoorGuid

ZPĚT