http://www.bonussplus.cz
http://www.fitsport.eu
Co skrývá hloubkový vrt
Datum vložení článku: 18.1.2017

Zpět o šest dob ledových

Každý člověk by rád věděl, co ho v budoucnosti čeká. Již naši předkové se o toto snažili a přišli na to, že budoucnost lze částečně „vyčíst“ v minulosti. Množství dějů se na planetě Zemi během její existence již několikrát opakovalo. Pravda, z pohledu jednoho lidského života to nemá pražádný význam, ale pro budoucnost lidstva ano. Vědci ze Švýcarska, Francie a Německa působí v Antarktidě doposud znali změny ve složení atmosféry 440 tisíc let do minulosti z ledovcových vrtů ze stanice Vostok v Antarktidě. Po analýze vzorků vzduchu z vrtu EPICA Dome C na východoantarktickém ledovci známe dalších 210 tisíc let navíc, což v celku znamená předchozích šest dob ledových. Z výsledků je patrné, že skleníkové plyny (oxid uhličitý, metan, oxid dusný) mají vliv na vývoj klimatu. Během doby se jejich obsah několikrát přirozeně změnil. To podporuje teorii, že člověk sám změnu ve vývoji zemského klimatu nezměnil (například mýcením lesů a průmyslem). Je zřejmé, že by se tak stalo i bez lidského přičinění, jen jsme to trochu uspíšili. Jak naznačily záznamy, obsah skleníkových plynů v nynější atmosféře přesahuje o 27 procent hodnoty zjištěné za období půl miliónu let nazpět. Na střídání dob ledových se kromě obsahu skleníkových plynů podílí i vývoj oběžné dráhy Země kolem Slunce a sklon rotační osy Země.

ZPĚT