http://www.fitsport.eu
http://www.bonussplus.cz
Ha Long bay
Datum vložení článku: 18.1.2017

Nejhezčí zátoka Vietnamu

Slavná zátoka halongská (Ha Long Bay) patří k tomu nejkrásnějšímu a nejzvláštnějšímu, co lze ve Vietnamu poznat. První našinci, kteří v padesátých a šedesátých letech minulého století v její blízkosti pracovali, zdravotníci v nemocnici Vietnamsko-československého přátelství v Haiphongu, ji počeštili na Bedalong podle francouzského Baie d´Halong. Na ploše 1553 km2 je tady roztroušeno 1960 ostrovů, ostrůvků a strmých skalisek, která vytvářejí neobyčejně exotickou a romantickou atmosféru. Zvláště v jádru této oblasti, kde na 334 km2 je soustředěno 775 těchto zvláštních převážně vápencových přírodních útvarů, po stamiliony let tvarovaných mořskými vlnami za přílivů a odlivů a krasovými procesy, je to kouzelné. Podobné útvary v této části světa nacházíme i na pevnině: v severním Vietnamu v okolí Hoa Lu při jižním okraji delty Rudé řeky a dále na severovýchodě, v jihočínském Kuej-linu. Nikde však nemají takové osobité, pohádkové kouzlo jako v zátoce Ha Long, kde kontrastují s hladinou subtropického moře, jež je od pradávna domovem bohaté mořské fauny a flóry. Není proto divu, že už ve starší době kamenné, zhruba před 20 tisíci lety se na ostrůvcích a v jeskyních vyhloubených ve skaliscích krasovou činností začal usazovat pravěký člověk. Moře i džungle a tropický deštný prales mu zde nabízely dostatek obživy po celý rok. Člověku, který opustil život v jeskyních, tu však členitý terén nenabízí možnost výstavby povrchových sídel, takže většina ostrůvků není už po tisíciletí obydlena a příroda je tu zachována ve svém panenském stavu. V roce 1994 UNESCO schválilo zařazení jádra zátoky Ha Long do seznamu Světového přírodního dědictví podle kritéria „areál neobyčejné přírodní krásy a estetické hodnoty“ a v roce 2000 navíc i podle kritéria: „význačné pokračující geologické procesy ve vývoji zemských útvarů a význačné geomorfologické útvary. To má ovšem velký význam nejen pro zachování a vědecko-kulturní využití této přírodní památky, ale i širší význam prakticko-hospodářský, protože zkušenost ukazuje, že památky zařazené na seznam světového kulturního, respektive přírodního dědictví přitahují zejména zahraniční turisty.

Dana Jakoubková / OutdoorGuide

ZPĚT