http://www.fitsport.eu
http://www.bonussplus.cz
Dubrovník
Datum vložení článku: 9.5.2017

Město, které nenechá nikoho lhostejným

Dubrovník, původním jménem Ragusa, vznikl sloučením dvou osad: Laus, která se nacházela na ostrůvku jižně od dalmatského pobřeží, osídlené obyvatelstvem románského původu a Doubrava, slovanské osady na pobřeží. Ve 12. století se obě osady spojily v jednotný celek, když byla zasypána původní úžina, na jejímž místě se dnes nachází náměstí Stradun. Ve středověku byl Dubrovník pod ochranou okolních států – nejprve Byzantské říše a Srbska, od roku 1205 pod přímou nadvládou Benátské republiky. Roku 1358 vstoupil pod ochranu Uher a stal se plně samostatnou městskou republikou. Ve dnech své největší slávy měl Dubrovník konzulární zastoupení ve více než 80 městech a jeho obchodní loďstvo v počtu téměř 700 plachetnic směle konkurovalo benátskému.

Slavné hradby s velkolepými věžemi a pevnostmi vás obdaří pohledem na kouzelné elafitské ostrovy Šipan, Lopud a Koločep, rozeseté jako perly v mořském blankytu. Dubrovník je městem, jehož bohaté dějiny vám nejlépe vypoví procházka jeho hlavní ulicí – „vyleštěným“ kamenným Stradunem. Na jeho západním konci se nachází veliká Onofriova fontána a na východním, na náměstí Luža, Rollandův sloup - symbol svobodného Dubrovníku. Náměstí Luža je nejoblíbenějším shromaždištěm turistů. Jsou kolem něj seřazeny nejdůležitější světské stavby středověkého Dubrovníku – goticko-renesanční Knížecí dvůr, sídlo dubrovnických vládců a palác Sponza. Obě budovy byly, stejně jako většina budov ve starém městě, postaveny již v 15. století. V blízkosti náměstí jsou i hlavní sakrální stavby Starého města – kostel Svatého Blažeje (patrona Dubrovníku) a katedrála Nanebevzetí Panny Marie, která ukrývá nejen impozantní varhany ale i další cenné exponáty, z nichž nejvýznamnější je relikviář Svatého Blažeje.

Dubrovník je znám i díky svým muzeích, která ročně navštíví téměř půl milionu turistů. Kromě nejnavštěvovanějšího Muzea v Knížecím dvoře stojí za zmínku i Námořní muzeum, v němž se dozvíte vše o dějinách dubrovnického námořnictví od středověku až do minulého století.

Dubrovník má bohatou a unikátní politickou i kulturní historii, byl proto umístěn na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jeho jedinečné, mimořádně překrásné okolí, zachovalé kulturní a architektonické památky lákají k návštěvě turisty z celého světa.

 

ZPĚT