http://www.fitsport.eu
http://www.bonussplus.cz
Keltská svatyně Šance
Datum vložení článku: 24.5.2017

2000 let zpátky v čase

Megalitické památky byly často dávány do souvislosti s astronomickým pozorováním. Terénních útvarů – resp. toho, co z nich zbylo – vztahujících se ke Keltům najdete při putování naší přírodou relativně dost. Spolu s aktuálně zvýšeným zájmem o keltskou minulost proto nepřekvapí, že místem intenzivního výzkumu se nedávno staly čtyřúhelníkové valy u Markvartic (mezi Boleslaví a Jičínem), jež byly původně přisuzovány Husitům (Žižkovy valy) nebo třicetileté válce (Švédské šance). Ačkoliv byly útvary (především v době kolektivizace) výrazně poškozené až zničené, jejich vztah k době laténské (2.–1. století př. n. l.) je dle stávajících zjištění více než patrný. Pradávní stavitelé navíc do svého plánu zakomponovali několik výrazných prvků krajiny; vršek Veliš, Češov a Tábor, které podle všeho hrály významnou roli při určování kalendáře. Slunce za nimi totiž vychází v den zimního slunovratu, v den jarní a podzimní rovnodennosti a v den letního slunovratu. U průzkumníků převládá názor, že jde o svatyni, kterou obývali jedinci či skupiny náležející ke keltské elitě (velmoži a druidové). Podle Občanského sdružení Keltská svatyně Markvartice, která se za významné podpory místních obyvatel archeoastronomickému průzkumu (zatím nedokončenému) věnuje, je více než pravděpodobné, že se jedná o místo s výrazným kultovním a astronomickým významem. Až někdy pojedete po staré hřmětínské silnici, zkuste zastavit na místě zvaném Šance a jenom pobýt v tajuplném prostoru (přístup pouze pro pěší a cyklisty), který byl poprvé letos upraven pro návštěvy veřejnosti, nebo se zúčastněte některé ze slavností, které jsou zde pořádány. Podrobně o trase přístupu, o lokalitě a věcech souvisejících s archeoatrologií přečtete na: http://archas.webnode.cz .

Dana Jakoubková / OutdoorGuide

ZPĚT