http://www.bonussplus.cz
http://www.fitsport.eu
Místo skládky skanzen
Datum vložení článku: 12.6.2017

Středověká osada na kraji Prahy

Okraj Prahy Sřední Čechy Pouhých deset minut na kole trvá dojet od metra Stodůlky do zalesněného dolíku skrývajího dva rybníky. Mezi nimi, zcela schovanou před „zraky“ blízkých paneláků, najdete půvabnou středověkou osadu. Vyrostla na místě bývalé těžebny cihlářské hlíny zvané Hliník, která dlouhá léta odpuzovala kolemjdoucí jako černá skládka odpadu. Dnes je zdevastované území proměněno v kouzelný kout na prahu velkoměsta, kterému vdechl život historicko-ekologický projekt Řepora. Jeho záměrem je přiblížit veřejnosti reálie středověkého období ve věrohodně ztvárněném prostředí české osady. Vše bylo postavené z tradičních materiálů a vybavené replikami historických předmětů. Přes letní sezónu je skanzen oživen dobovými postavami a ději. Hlavní činností obyvatel Řepory bylo a je vyrývání zvláštní rostliny s velice dlouhými kořeny, kterou již od nepaměti používají ranhojiči a kořenářky k léčení rozličných neduhů. Tou rostlinou je Řapík a lidem, kteří ji ze země vyrývají, se říká řeporyjci. Odtud i jméno osady – Řepora. Lidé tu žijí v půl tuctu usedlostí, s obytnými domy a hospodářskými stavbami, vlastním kostelíkem a tržnicí. Všechny stavby jsou postaveny ze dřeva a hlíny, kryté slaměnými došky či dřevěným šindelem – vše obvyklé stavební materiály. Z kamene či cihel se budují nejvýše komory či sýpky, sloužící k uskladnění životně důležitých potravin, případně ohradní zídky. Celý komplex působí zcela autenticky a člověk tu zapomene, že stojí vlastně na okraji Prahy 5. Kolem areálu vede sice okresní silnice, na parkování aut tu však nejsou zařízení. Kolo bude proto ideálním dopravním prostředkem. Ostatně cyklostezka A34 (i pěšina pro pěší) vede v těsné blízkosti osady. Informace najdete na: www.repora.cz

Dana Jakoubková / OutdoorGuide

 

ZPĚT