http://www.bonussplus.cz
http://www.fitsport.eu
Kolínská farní škola
Datum vložení článku: 12.6.2017

Regionální muzeum Kolín

První základní školy byly zřizovány církví již v průběhu 11. století. Ve středověku představovaly farnosti základ nejen církevní, ale i státní správy. Školství bylo tou dobou a ještě další dvě století především v rukou kněží a učitelé ve farních školách zůstávali jenom nástrojem v jejich rukou. Farní školy byly logicky zřizovány v sídelních obcích farností, navštěvovaly je tedy obvykle děti z „lepších“ rodin. Venkovské děti, častěji než ve škole, pracovaly na polích až do zavedení povinné školní docházky Marií Terezií v r. 1774 (Všeobecný školní řád). Farní škola v Kolíně je tedy jen jednou z mnoha, nicméně její budova z lomového kamene patří k nejstarším ve městě (1345). Jako součást areálu Chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici č. p. 24 je vklíněna do městských gotických hradeb (půlválcová věž je součástí jižní obvodové zdi budovy), které chrání památkovou rezervaci historického jádra Kolína. S městem nebo starou školou spojilo část svého života mnoho významných osobností působících později na Univerzitě Karlově v Praze, ale dost osob i z řad literátů a umělců. Široké veřejnosti nejznámějším zdejším školákem bude ale nejspíše rybníkář Jakub Krčín z Jelčan (původem) a později i ze Sedlčan (podle panství, které získal od Rožmberků). Dnes je v objektu školy expozice Regionálního muzea, které sídlí v budově „nové“ (1612) farní školy postavené na opačné straně chrámu, a plné archeologických exponátů nalezených na Kolínsku. Expozice jsou otevřené denně mimo pondělí.

Dana Jakoubková / OutdoorGuide

ZPĚT