http://www.bonussplus.cz
http://www.fitsport.eu
Jára Cimrman horolezec
Datum vložení článku: 22.6.2017

Věčný klasic bude mít svoji horu

„Národ nyní hledí hrdě na tyto dobrodruhy, kteří se rozhodli, že splní jeden z nedokončených snů našeho věčného klasika, Járy Cimrmana. Držme jim během nebezpečné cesty palce. Nahoru na Horu, na Járovu podporu.“ Těmito slovy se s Expedicí Altaj – Cimrman (EAC) rozloučili téměř před měsícem duchovní otcové expedice Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák.

Hlavním impulsem pro uspořádání této Expedice byla snaha splnit jeden ze snů českého génia Járy Cimrmana, tolikráte bez příslušných poct opomíjeného. Tento sen o velehoře nesoucí jeho jméno si Cimrman pokusil splnit přesně před 100 lety při své cestě z rusko-japonské války, kdy se rozhodl dosáhnout vrcholu jedné z bezejmenných hor ruského pohoří Altaj (evropské velehory byly již jinými ať již více, spíše však méně známými jedinci „rozebrány“).

Tento krok podpořila také láska k altajské nosičce Máše, která však byla po přecenění svých sil odnesena Járou Cimrmanem zpět do údolí a nepřímo mu tak zabránila dosáhnout vrcholu.

Druhým nesplněným snem Cimrmana bylo vybudovat domov pro přestárlé umělce. K tomuto účelu byla uspřádána celonárodní sbírka „Národ tobě, Járo Cimrmane“. Přispěvatelé, kteří byli jako poděkování za svůj dar zaznamenáni do Vrcholové knihy, podpořili Expedici finančním darem 648 100 Kč a částka převyšující potřeby Expedice bude věnována na výstavbu Domu čtyř múz, důstojného domova pro přestárlé umělce.

Expedice Altaj – Cimrman se vydala na svůj speciální úkol v pátek 3. srpna s velkým očekáváním nového dobrodružství. Od prvních okamžiků na půdě Altajské republiky však stíhaly výpravu komplikace vskutku cimrmanovské. Ať již se jednalo o změnu místa přistání z důvodu mlhy či letu vrtulníku do základního tábora, který místo dvou cest uskutečnil pouze jednu. Výprava se po dvou dnech na cestách a více jak tisíci kilometrech různými dopravními prostředky přeci jen ocitla v městečku Ťunguru na úpatí altajských velehor.

Základního tábora u Akkemského jezera bylo dosaženo 8. srpna, dílem vrtulníkem, dílem na koních. „Nikdy bych nevěřil, že strávím čtyři dny v takové výšce na koni,“ hodnotí netradiční zážitek Jiří Kalina, technik Divadla Járy Cimrmana.

S heslem „nado ždať“ (musíme čekat) však byly veškeré nepříjemnosti překonány a 10. srpna ve 12 hodin tři z třiadvaceti členů expedice stanuli na vrcholu 3610 metrů vysoké altajské hory v masivu Běluchy. Zde Radek Jaroš, Radek Kokoř a altajský člen výpravy Vjačeslav Gerasimov vyvěsili českou vlajku a uložili elektronickou podobu Vrcholové knihy se jmény všech přispěvatelů do sbírky „Národ tobě, Járo Cimrmane“. Den na to byl ze základního tábora u jezera Akem památeční holí Járy Cimrmana odpálen golfový míč, čímž byla slavnostně ukončena celá Expedice a Andreji Archipovi, členovi expedice a zástupci vlády Altajské republiky byla předána jako dar prvnímu místopředsedovi vlády Republiky Altaj J. V. Antaradonovi expediční vlajka a originál vrcholové knihy. Tak byla potvrzena vazba Járy Cimrmana na Altajské pohoří, o čemž svědčily i výsledky pátrání části filmařského týmu Expedice po jeho stopách v Usť-Koksinském regionu.

Expedice Altaj – Cimrman dosažením vrcholu splnila dávný Cimrmanův sen, aby byla jedna ze světových velehor pojmenována jeho jménem. Členové Expedicea vrcholového družstva teď zpracují detaily výstupu na určenou horu a podají žádost Federaci alpinismu a horolezectví Republiky Altaj o její pojmenování na „Horu Járy Cimrmana“. Předseda Federace V.D. Šumilov pak rozhodne, zda žádost postoupí k dalšímu procedurálnímu jednání na federální úrovni. Současně je Ministr kultury republiky Altaj V. Končev připraven projednat veškeré otázky spojené s přípravou dní kultury Republiky Altaj v Česku. Stádium dopisování se dá pokládat za ukončené. Teď je na řadě připravit návrh protokolu o záměrech, aby se mohly zahájit diskuse o perspektivách spolupráce Česka a Altaje na praktické úrovni.

 

Dana Jakoubková OUTDOOR MAGAZÍN

ZPĚT