http://www.fitsport.eu
http://www.bonussplus.cz
Klidný park pro Ostraváky
Datum vložení článku: 20.7.2017

Landek

Uhlí se tu těžilo od 18. století. Přesto je prokázáno, že jím topili už lovci mamutů, kteří si území nevysokého (280 m) petřkovického vrchu vybrali za sídliště. Je to jedno z nejvýznamnějších svědectví o dávném využití uhlí člověkem. Pokud se vám jeví lovci a hornictví jako prapodivné spojením, pak věřte, že Landek je jediné místo v Evropě, kde to opravdu jde dohromady. Tady se totiž pro uhlí pod zem nemusí. Vrch je přírodním unikátem v tom smyslu, že zde uhelná sloj neboli profil karbonských uhlonosných uloženin vychází přímo na povrch. Je to patrné v jihovýchodním svahu kopce podél staré hornické cesty – cyklostezka Ostrava. Kromě uhlí však poskytuje vrch také kouzelná přírodní zákoutí a historické zastávky, které propojuje naučná stezka. Landek je nejen středobodem ostravských dějin, ale od roku 1933 také Národní přírodní památkou. Pro úplnost nevynechejte památku technickou – Landek park na úpatí kopce. Propojením největšího dědictví uhlobaronů u nás s rekreačně-historickým potenciálem kopce získala Ostrava mysteriózní místo pro trávení volného času. Landek má prostě tolik nej, že se nám sem ani nevejdou.

ZPĚT