http://www.fitsport.eu
http://www.bonussplus.cz
Modlivý důl
Datum vložení článku: 22.9.2017

Máchovým krajem

Po jedinečných sakrálních stavbách Českolipska provede poutníka nová tématická turistická trasa nazvaná pragmaticky Poutní cesta. Ačkoliv zde ta „stará“ – z německé Žitavy do Horní Police – byla vždycky, záměrem zřizovatele stezky bylo propojit čtrnáct historických míst, dosud navštěvovaných jednotlivě, do jediné de facto „naučné“ stezky. Jednou ze zastávek na trase je i údolí s výmluvně poetickým názvem Modlivý důl. V duchovních dějinách kraje hrál Modlivý důl významnou roli. Hluboké zalesněné údolí uprostřed lesů a pískovcových skal má mystickou atmosféru už tak říkajíc od přírody. Není divu, že si jej vybrala vrchnost za Mariánské poutní místo už před dvěma sty lety. První dřevěnou kapli zde nechala postavit hraběnka Cervelliová v době epidemie moru a cholery (1772). Od té doby směřovala do dolu mnohá procesí. Kamennou podobu s gotickými oblouky má lesní kaple od roku 1836, kdy ji sochař Antonín Wagner ze Sloupu vytesal do pískovcové věže. Ve 40. letech 19. století sem přijížděl rozjímat a modlit se poslední korunovaný český král Ferdinand V. Dobrotivý. Hraběnka Kinská jí dokonce nechala dát podobu lourdské jeskyně i se sochou Panny Marie Lourdské. Charakter poutního místa Modlivý důl nikdy neztratil a pokračuje v poutní tradici dodnes. Od roku 1996 je zde každoročně 1. května zahajován mší svatou mariánský měsíc. Až se někdy vydáte za romantikou Máchova kraje, odbočka do Modlivého dolu je v obci Svojkov zřetelně označena. Od ní si trochu „šlápnete“ – lesní cesta ke kapli je v celé délce asi 500 metrů poněkud „měkká“ (kamení, štěrk, písek). Nicméně až se před vámi otevře portál kaple uprostřed lesa, vyrazí vám dech. Ani nejlepší foto ten pocit nezachytí. Necháme vám jej proto ve fantazii a zde ukážeme jen strážní pramen, který je cestou.

Dana Jakoubková / OutdoorGuide

ZPĚT