http://www.fitsport.eu
http://www.bonussplus.cz
Krajinou Rudolfa II.
Datum vložení článku: 22.9.2017

Polabí a Pojizeří na kole

Představit císaře Rudolfa II. z poněkud méně známého úhlu pohledu jako milovníka zahrad, lesů a lovů – to si vzal za cíl projekt naučné stezky Krajinou Rudolfa II., která byla otevřena na podzim loňského roku. Stezka vás provede po stopách nejen samotného císaře, ale i jeho předchůdců a následovníků, kteří svými počiny dotvářeli krajinu mezi řekami Labem a Jizerou. Myšlenka naučné stezky zahrnující nejen zámecké zahrady, ale i dalších 17 zastavení s řadou zajímavých údajů a grafických doplňků, se zrodila ve správním území Lysé nad Labem. Ideálním dopravním prostředkem je tu kolo a tak je stezka koncipována především pro cyklisty. Projedete rovinatým terénem od kaple Svatého Václava k loveckému zámečku Nové stavení, Libosadem, Bludnicí, Dvorci a lesem Borem a ovocným sadem až k zámečku Bon Repos. Pomyslnou štafetu přebírají Benátky nad Jizerou, kde projdete anglickým zámeckým parkem, navštívíte oboru Slepeč a pokračujete po stopách Keltů do míst bývalé tvrze pánů ze Slivna ve Slivínku. Další zastávka je u loveckého zámečku V Hlavenci a jenom kousek odtud nejblíže cyklostezce č. 0039 se můžete ponořit do nejčistšího jezera v kraji, které lze bez okolků označit za Rolls Royce mezi „písáky“. Přírodní vodní plocha o velikosti 25 ha leží u obce Lhota. Písečné břehy obklopuje rozsáhlý borový les a voda je tu křišťálová až do hloubky sedm metrů po celé léto. Severní břeh, kde jsou řídce rozložené stánky s občerstvením a toalety, je pravidelně zaplněn, ale jižní strana (bez zázemí) bývá i v nejparnějších dnech téměř prázdná. Na naučnou stezku se pak musíte vrátit a pokračovat k Zelené boudě a přírodní památce Černý orel do Hluchova; poslední zastavení je pak v podzámčí na Labské promenádě, kde si můžete prohlédnout zámeckou zahradu a oboru. Na přelomu 16. a 17. století byly všechny tři výše uvedené zámecké areály součástí komorního panství a tedy v rukou císaře. Sám Rudolf II. byl nazýván „Hortorum amator et admirator“ – milovník a obdivovatel zahrad. Průvodce s turistickou mapou a zákresem celé trasy a umístěním informačních panelů by měl být k dispozici v info centru radnice v Lysé. Informace načerpáte na: www.mestolysa.cz, www.lhotajezero.cz .

ZPĚT