http://www.fitsport.eu
http://www.bonussplus.cz
Mrtvé moře umírá znovu
Datum vložení článku: 22.11.2017

Mrtvé moře na hranicích mezi Izraelem a Jordánskem každý rok klesá o více než jeden metr. Příčina je velmi prostá – moře vysychá.

V 60. letech minulého století začalo zadržování vody řeky Jordán v Tiberiadském jezeře, a to kvůli nedostatku vody v izraelském vodovodním systému. Následně pak byl přehradami ze stejného důvodu zablokován i přítok z jordánské řeky Jarmúk.

Mrtvé moře je 67 km dlouhé, až 18 km široké, nejnižší bod jezera se nachází 799 metrů pod hladinou moře, hladina a bezprostředně navazující pobřeží Mrtvého moře dosahují letos „nadmořské“ výšky −418 m n. m (tyto údaje se v průběhu času mění).

Vysychání je nejvíce patrné v jižní časti moře, kde jsou břehy pozvolné. Na bývalé pláži Biankini tak můžete najít ceduli s nápisem Zde bylo v roce 1967 moře. I když si vezmete dalekohled, hladinu moře neuvidíte ani na horizontu. Spolu s ústupem moře se změnila i hladina spodních vod a na některých místech se začaly objevovat jámy o průměru i několik desítek metrů. Starší generace místních obyvatel proto teď vodí své potomky k moři, aby si mohli prohlédnout to, co tu za pár roků nemusí být vidět. Úřady se snaží o řešení již několik let, ale projekt kanálu, který by spojoval Mrtvé a Rudé moře, stále naráží na technické a ekologické problémy.

Text a foto: Dana Jakoubková, Outdoor magazín

ZPĚT