http://www.bonussplus.cz
http://www.fitsport.eu
Lochy - podzemní architektura
Datum vložení článku: 22.11.2017

Tajné chodby jihomoravské

Tajné chodby bychom našli v podzemí téměř každého hradu a historického města. Ale u vesnice to je trochu nezvyklé. Takovými jsou jihomoravské lochy – díry, chodby a jeskyňky budované ve sprašových horninách už od středověku proti vpádům uherských a asijských plenitelů, jako žaláře nebo spižírny. Procházejí pod selskými domy, spojují sklepy s opevněným kostelem, vedou pod silnicí k potoku, pod návsí nebo procházejí studní. Koncem minulého století jim byla věnována značná pozornost. Jedni badatelé věřili, že se jedná o prehistorické objekty, druzí naopak. Bylo nalezeno jen málo věcí, které by dosvědčily jejich stáří, občas jen sedící lidská kostra. Ať tak, či onak, ve sprašové oblasti moravské, tj. na Znojemsku, na jih od Brna v úvalech můžete do těchto podzemních bludišť proniknout. Prokazatelné prehistorické podzemí je však na našem území doloženo jen ve dvou případech – v eneolitických dolech na kvarcit u Tušimic a v lochu u Vojkovic. Chodby na fotografii pocházejí z Miroslavi (autor: Miroslav Prokeš).

Dana Jakoubková / OutdoorGuide

ZPĚT