http://www.bonussplus.cz
http://www.fitsport.eu
Hora přímo křížová
Datum vložení článku: 28.2.2018

Kříž a pramen zázrakůU zrodu tohoto poutního místa byla legenda o zázračném kříži a posvátném prameni. V době protireformace byli místní luteráni nuceni z kraje odejít, mezi nimi i sedm bratrů z Jiřetína pod Jedlovou. Při cestě do exilu v Sasku se nejmladšímu, a navíc nemocnému bratrovi zdál sen, v němž ho Ježíš na kříži vyzval k návratu. Vztyčil tedy na hoře první dřevěný kříž a zdraví se mu vrátilo. Pověst o zázračném uzdravení se rozkřikla po kraji a na Křížovou horu začaly proudit stovky poutníků z Čech, Lužice i Saska. Celou vzorně udržovanou křížovou cestu je dobře vidět již od úpatí kopce. Má jedenáct zděných rokokových kapliček s reliéfními výjevy svatých, nad zastavením č.12 a13 stojí kaple Povýšení svatého Kříže z roku 1759. Ta byla prvních dvacet let dřevěná, zničila ji však vichřice, nepoškozený zůstal pouze kříž a obraz Panny Marie. Na místě, kde byl dřevěný kříž původně umístěn, začal vyvěrat pramen vody, kterému lidé přisoudili zázračné vlastnosti. Před padesáti lety však zmizel a objevil se na jiném místě ve svahu hory v době nedávné. Jako kdyby Křížová hora chtěla ukázat, že ještě neztratila svou sílu. Ostatně její silné energetické působení si můžete na vlastní nohy vyzkoušet. Pro cyklistu je absolvování křížové cesty po zelené značce komplikované a fyzicky náročné, neboť svah je poměrně příkrý a celý úsek je rozdělen do širokých stupňů. Pokud vám hora sílu nedá, nezbývá než vyšlápnout z náměstí v Jiřetíně horu obchvatem zprava po cyklostezce č. 3052. Na vrcholku Křížové hory se k zastavení poslednímu (č. 14) – kapli Božího hrobu – vrátíte téměř po rovině kousek po zelené. Prohlídka poutní kaple je možná po předchozí telefonické domluvě (GSM 724 187 596, Pavel Zoser). Kromě obnovených poutí se zde občas pořádají i koncerty.ZPĚT