http://www.fitsport.eu
http://www.bonussplus.cz
Varhany z kamene
Datum vložení článku: 05.04.2018

Krušnohorská rarita

Turisticky vděčným místem lze nazvat návrší s kótou 640 (dříve Flössberg, Lehmberg) v lese nad obcí Rotava, které je reliktem třetihorního trhlinového vulkánu (nejde o kužel). Malebná lokalita je přístupná po slepé lesní silničce (žlutá značka, spousta hub), která končí 12 metrů vysokou skalní stěnou s výraznou ukázkou pravidelné sloupcovité odlučnosti čediče a milířovitým uspořádáním sloupců vyvřeliny.

Na západní straně kopce, jen pár kroků od stěny je – kromě vyhlídky na západní Krušnohoří – k vidění vějířovité uspořádání sloupců s hojnými břidlicemi, žulami a s náznaky kamenných sluncí, což je turbulentnější fáze pronikání lávy k povrchu a takové umělecké dílo třetihorního vulkanismu. Čedičové varhany jsou jedním z nejpohlednějších vulkanických fenoménů. Čtyř- až šestiboké sloupy vznikaly smršťováním a rozpraskáváním hmoty při chladnutí lávy.

Díky pohádce Pyšná princezna je nejznámější ukázkou varhan Panská skála u Kamenického Šenova, která za svou konečnou podobu vděčí člověku, ale existuje u nás řada čistě přírodních příkladů čedičových sloupů, jako třeba Zlatý vrch u České Kamenice, Vrkoč nedaleko Ústí n. L. nebo Radobýl u Litoměřic. Vulkanická tělesa však pronikala na povrch ve formě sloupců i do pískovce a dala tak vznik třeba Dutému kameni u Cvikova v Lužických horách a dalším na Kokořínsku nebo v Českém Švýcarsku.

ZPĚT