http://www.bonussplus.cz
http://www.fitsport.eu
Podmořská tráva ve Středozemí - Neptunova tráva
Datum vložení článku: 07.04.2018

Některé státy přitupují k ekologii opravdu příkladně. Takovým je třeba ostrov Menorka - jeden z Baleárského souostroví ve Středozemním moři.

Klíčem k ochraně biosféry ostrova se stalo omezení výstavby a snaha o potlačení vlivu masové turistiky především na citlivý ekosystém zdejších překrásných zátok s plážemi. Ty jsou menorským klenotem a většina z nich má ocenění modré vlajky pro svoji panenskost. Na ostrově se nachází asi 70 malých pláží, z nichž pouze 30 je zastavěných.

Veledůležitým se stalo zachování rozlehlých ploch pobřežních dun se zcela specifickou flórou a zamezení znečištění moře a mechanického porušení podmořského porostu (rybářské sítě, kotvy, bóje, odpadky…), respektive zachování příznivých podmínek pro výskyt pozoruhodné mořské rostliny posidonie (posidonia oceanica), která funguje jako přirozený filtr.

Středozemní moře je jediným domovem této mořské trávy (říká se jí také Neptunova), která vytváří obrovské plochy „podmořských luk“, jež sahají až do hloubky padesáti metrů (kde je ještě možná fotosyntéza). Její výskyt je rozhodující pro čistotu a barvu vody Středomoří. Současně slouží jako útočiště, místo pro reprodukci a zdroj potravy pro mnoho mořských živočichů.

Dana Jakoubková - autor

ZPĚT