http://www.bonussplus.cz
http://www.fitsport.eu
Šťastní lidé z Cihuahuy
Datum vložení článku: 7.5.2018

Vědci z technologicky rozvinutých zemí dělají možné i nemožné, aby člověku vylepšili a prodloužili život, a přesto je pěkná řádka lidí stále tlustší, nervóznější, nemocnější nebo smutnější.

V Mexiku však žijí indiáni, kteří i v šedesáti letech dokážou zaběhnout sto kilometrů v horském terénu na jeden zátah. Horští indiáni Tarahumara žijí v pohoří Sierra Madre Occidental, ve stěnách kaňonu Barranca del Cobre. Sami si říkají Rarámuri, volně přeloženo jako ěžící lidé, osí běžci, ychlé nohy nebo i, co chodí dobře, což má původ v Aztécích. Shodou šťastných okolností se jim španělští dobyvatelé vyhnuli a oni si dodnes udrželi svoje jeskynní obydlí i tradiční rituály, ke kterým patří i běh. Jsou považováni za nejlepší terénní běžce na dlouhé tratě. Zatím nikdo nedokázat uspokojivě vysvětlit jejich neuvěřitelnou tělesnou i duševní kondici, která vede k výsledkům, nad nimiž zůstává rozum stát. Nejspíše díky tomu, že žijí dlouhodobě odloučeni od moderního světa si drží vynikající zdraví a běžné zdravotní problémy je netrápí i přesto, že rádi pijí pivo vyrobené z obilí a mají stravu bohatou na sacharidy. Studie National Geographic (provedená v listopadu 2008) uvádí: Když přijde na 10 největších zdravotních rizik, jimž čelí američtí muži, jsou Tarahumarové prakticky nesmrtelní. Výskyt nemocí se u nich blíží nule téměř v každé kategorii, včetně cukrovky, cévních onemocnění či karcinomu.“ U Tarahumarů se tisíce let nic nezměnilo a jsou na tom mnohokrát lépe i bez vědců. Jejich až nadpřirozená nezranitelnost však není omezena jenom na tělo. Zvládli totiž tajemství štěstí v mysli a žijí v poklidu a skromnosti ve světě bez krádeží, násilí, sebevražd či krutosti. Jejich spiritualita, včetně sloučení vlivu křesťanství s animálními rituály, vyústila ve velmi přísný morální kodex, který udivuje mnohého psychologa. Jejich hodnotový systém jakoby během několika staletí zapříčinil fyziologické změny v mozku, jejichž důsledkem je třeba to, že nedokážou lhát.

 

Dana Jakoubková / OutdoorGuide

ZPĚT