http://www.bonussplus.cz
http://www.fitsport.eu
Blatenské unikáty
Datum vložení článku: 12.5.2018

Krušné hory pokrývají zejména horské smrkové lesy, obklopené rozsáhlými rašeliništi a pestrobarevnými loukami. Nejvíce rašelinišť je mezi Kraslicemi a Božím Darem, kde se nachází státní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště a nejvyšší sopka střední Evropy, čedičová hora Špičák

V jednom takovém moc pěkném rašeliništi se budete moci vykoupat při pěším putování kolem Hormí Blatné nebo po okruhu cyklotrasy č. 2001, která spojuje Pernink, Horní Blatnou, Potůčky a Blatenský vrch. Okruh začněte v Perninku – zdejší železniční stanice je druhá nejvýše položená v Čechách a kousek od žel. stanice najdete dvacet metrů vysoký kamenný viadukt. Pokračujte na Horní Blatnou (městská památková zóna s hrázděnými domy), kde se můžete občerstvit a pak pokračovat lesní cestou dále směrem k německé hranici. Až uděláte kolečko téměř liduprázdnou krajinou a vystoupáte na Blatenský vrch s rozhlednou, můžete se rozhodnout, zdali sjedete do Blatné dále po asfaltové 2001 nebo vjedete do terénu po žluté nebo červené turistické, ovšem s možností pěkné koupele v rašelinovém rybníku barvy coca-coly, kolem nějž stezka vede. Nemá sice žádné jméno, ale minout jej nemůžete, v mapě je označen jako koupaliště nedaleko Přírodní památky Vlčí jámy. Ještě nad Blatnou budete přejíždět přes vodní kanál Blatenský příkop z let 1540–1554. V polovině předminulého století přestal sloužit pro důlní činnost, byl využíván pouze místními průmyslovými provozy a jako zdroj vody pro případ požáru. V roce 1980 byl vyhlášen nemovitou kulturní památkou a následně prošel celkovou rekonstrukcí. Podél celého příkopu je zřízena naučná stezka, ale její značení je pouze v první polovině a jen málokde je provedena podle pravidel značení KČT (velikost, tvar, otočení pruhu). Nejlepším vodítkem je vodní příkop samotný, protože téměř celá stezka vede po jeho břehu. Je určena ale hlavně pro pěší, pro kolo jde o technicky náročný terén. Další informace najdete na: www.horni-blatna.cz

 

Dana Jakoubková / OutdoorGuide

ZPĚT