http://www.fitsport.eu
http://www.bonussplus.cz
Ostrov na každý den v roce
Datum vložení článku: 17.5.2018

365 žulových ostrůvků Chausey

Žulové souostroví Chausey náleží správně k Francii od r.1804 aleží v průlivu La Manche asi15 kmod přístavu Granville v Normandii. V minulosti se zde těžila žula, z níž je vystavěn nejeden fancouzský hrad, včetně poutního Mont St. Michel. Rozdíl přílivu a odlivu je udivujících14 metrů, a při odlivu se odhalí i dávno zkamenělé lesy, které daly vzniknout legendě, že ostrovy byly součástí lesa Scissy, který byl zaplaven mořem kolem roku 700 př. Kristem. Při nejnižším odlivu je souostroví tvořeno 365 ostrovy a ostrůvky, zatímco při nejvyšším přílivu jich nad hladinou zbývá asi jen pět desítek.

Souostroví je součástí evropské sítě Natura 2000. Největší ostrov zvaný Grande Ile (Velký ostrov) měří na délku necelé dva kilometry, trvale zde žije jen hrstka obyvatel. Dnes jsou ostrovy vyhledávány především jachtaři a kajakáři, kteří s oblibou táboří a piknikují na neobydlených ostrůvcích, které jsou oživeny jen ptáky a korýši. Slapové jevy Pojmy příliv a odliv, souborně nazývanými slapové jevy, označujeme periodické zdvihání a klesání mořské hladiny oproti průměrné poloze hladiny ve světových oceánech. Slapové jevy jsou důsledkem deformace povrchu oceánu vlivem sil kterými na vodní masu působí nebeská tělesa, v případě Země především Měsíce a Slunce. Při zdvihání a klesání hladiny se linie břehu zvolna posouvá směrem k pevnině a od pevniny. Účinky přílivu poznají u moře již malé děti, když jim moře zničí hrady z písku, vybudované během odlivu na pláži. Příliv a odliv jsou natolik důležité jevy, že se o jejich průběhu již několik set let vedou podrobné záznamy v téměř každém přístavu. V jazycích přímořských států lze nalézt mnoho příkladů, kde slova označující tento děj přešla do každodenního jazyka. U nás se přeje „dobrý vítr do plachet“ nebo se o někom říká, že „jde proti větru“, Angličané místo toho přejí „dobrý příliv“ (good tidings) a nebo tvrdí, že dotyčný se dere proti přílivu (goes against the tide).

Lidé sledují příliv a odliv nepochybně již od dob, kdy začali osidlovat pobřežní oblasti kontinentu. Nejstarší písemné záznamy o tomto jevu pochází od Herodota, který svá pozorování konal ve Středozemním moři v roce 450 před naším letopočtem. I dávní mořeplavci věděli o existenci nějakého vztahu mezi přílivem a odlivem a cyklem Měsíce, neboť oba jevy se opakují podobným cyklickým způsobem. Správné vysvětlení těchto jevů však podal až Isaac Newton (1642-1727), když formuloval obecný gravitační zákon.

Dana Jakoubková / OutdoorGuide

 

ZPĚT