http://www.fitsport.eu
http://www.bonussplus.cz
Podzemní bludiště
Datum vložení článku: 12.06.2018

Kaolínový důl 

Do jižních Čech se jezdí hlavně za rybníky. Jeskyně by zde hledal asi málokdo. Ony tu také ty přirozené opravdu nejsou. Zato tu mají jednu podzemní zajímavost, o které se téměř neví, ale je v celorepublikovém měřítku ojedinělou. Jedná se o pozůstatek podpovrchové těžby kaolinického písku, pro nějž se zažil výraz „orty“. Jde o počeštělé německé slovo znamenající čelbu – pracovní místo v dole. Orty představují metodu ražení chodeb tzv. chodbicováním (pravoúhle), započatou někdy v druhé polovině 19. století. Podzemí je vykutáno v hloubce od pěti do patnácti metrů a členěno do tří částečně propojených částí I, II, III. Na stěnách je patrné, že byly chodby vyrubány ručně, včetně precizně vykroužených stropních oblouků a mohutných pilířů odolávajících tlaku nadloží, což mnohde působí skutečně impozantním dojmem chrámové lodi. I přesto došlo k propadům, které dosvědčují nejen závaly v chodbách, ale jsou vidět i ve formě jam v lesním terénu nad dolem. V některých úsecích jsou na dně chodeb patrné prohlubně s křišťálovou vodou. V době rozmachu dolu se plavením vytěženého písku získával žáruvzdorný, ale ne příliš kvalitní kaolín pro keramickou výrobu firmy Hardtmuth z Českých Budějovic (později známá díky tužkám). Pro nekvalitní zdroj byla těžba před 100 lety ukončena, a od té doby jsou vyrubané chodby opuštěné, resp. slouží jen jako významné zimoviště netopýrů chráněné jako přírodní památka.

Dana Jakoubková / OutdoorGuide

ZPĚT