http://www.fitsport.eu
http://www.bonussplus.cz
Polana - část 2
Datum vložení článku: 11.8.2018

Svérázný region 

Hrochotská dolina skrývá dva zajímavé skalní útvary: osamělý andezitorý Bátovský balvan vysoký čtrnáct a široký osm metrů, a Jánošíkovu skálu – třicet metrů vysokou a 200 metrů dlouhou stěnu s vyvinutými sopečnými bombami, která skrývá preudokrasovou jeskyni Abčiná.

Celý kráter je ohraničený horským hřebenem, jehož výška, kromě sedla Príslopy (956 m), neklesá pod 1000 metrů nad mořem. Mezi vrcholy kraje kráteru je šest nejvyšších vrcholů Slovenského středohoří. Nejvyšší Polana leží ve východní části hřebenu, ale její poměrně zarostlý vrchol nabízí jen omezené výhledy. Severní části prstence kaldery kraluje zalesněná Bukovina (1294 m). Nejhezčí výhledy na kalderu a její hraniční hřeben jsou však z Želobudské skalky, kterou najdeme v západní části.

Celý hřeben je možné projít po turistické značené trase, ale musíte se připravit na občasné nástrahy přírody v podobě padlých stromů a zarostlých stezek. Rozmanitější tvář má vnější část vyhaslého vulkánu, kterou tvoří pravidelně se střídající se doliny a hrběty. Na jeho svazích se v místech tvrdých andezitových láv vytvořily skalní stupně, jako na jižní straně Kalamárka (808 m) nebo třeba Melichova skála. Klasický kuželovitý ráz ruší na severu vybíhající mohutná skalní vyvýšenina, která připomíná stolovou horu a je pozůstatkem velkého lávového výronu.

Polana je také básníky opěvovaný symbol slovanství a kraje. Je jedním z nejsvéráznějších regionů Slovenska a Karpat vůbec. Polana si zachovává svůj charakterictický ráz s tradičním způsobem obživy – salašnictví a obdělávání půdy na typických teraosových políčkách. Odpradávna se zdejší obyvatelé živili pastevectvím, ale i těžbou a zpracováním dřeva a hutnictvím. Dodnes nalezneme spoustu zachovalých technických památek, které připomínají plavení dřeva či pozdější svážení natěženého materiálu úzkkolejnou železnicí.

Dnes je část trasy Černohorskej úzkokolejky upravena jako skanzen, a turisté se tak mohou vydat za historií parních vlaků. V okolí Polany je také stále živá původní lidová kultura s folklorními tradicemi, které na začátku léta přilákají mnoho návštvníků Podpolianských folklorních slavností, které představují i hru na speciální nástroj – fujaru. K typickým ukázkám řezbářské práce pak patří vyřezávané detvianské kríže.

Dana Jakoubková / OutdoorGuide

 

ZPĚT