http://www.fitsport.eu
http://www.bonussplus.cz
Kolem rybníků Podblanicka
Datum vložení článku: 30.9.2018

Typický kopcovitý terén s nápadným prolomem Blanické brázdy, rozlehlé plochy lesů, spousta rybníků a génius loci řeky Blanice – takový je kraj kolem středočeské Vlašimi. 

Krajinu dokresluje charakteristická architektura selských statků, roubených i lidových staveb a také pěkné ukázky sakrálních objektů. Rozhledna Blaník svoje okolí sice mediálně zastiňuje, ale kdo se umí pohroužit do mapy a vydá se i mimo území chráněné krajinné oblasti třeba na kole, nezalituje.

Trasu můžete zahájit třeba v Pravoníně. Ve zdejším zámku pobýval v roce 1832 skladatel Richard Wagner, je tu pěkná rotunda sv. Jana křtitele a korovcová alej. Pak šlápněte do pedálů po trase č.070 ahned v úvodu se můžete vykoupat v rybníku Na Ohrádce.Až dosáhnete hranice CHKO, odbočte na cyklostezku č. 069, která vás dovede k přírodní památce Částrovické rybníky. Jde o významnou mokřadní lokalitu rybníků a luk v mělkém údolí na Částrovickém potoce asi jeden kilometr jihovýchodně od Vracovic, zahrnutou do soustavy Natura 2000. Vyskytují se tu četné ohrožené a chráněné druhy jako např. violka bahenní, rak bahenní, čolek obecný nebo potápka malá. Doposud zde bylo nalezeno 20 zvláštně chráněných druhů rostlin a 140 zvláštně chráněných druhů živočichů.

Pokračujte dále po cyklostezce přes Vracovice až k dalšímu velkému rybníku ke koupání zvanému Šebíř na kraji Velkého bolinského lesa. Pak už se vydáte podél Orlinského potoka kaňonem s kaskádou rybníků, přičemž cyklostezka č. 8175 vede přímo přes hráze. Cestou potkáte Strom roku 2004 – mohutný zvrásněný dub se zvláštně tvarovanou korunou. Minete ještě další čtyři vodní plochy, než za křižovatkou se silnicí č. 125 zchladíte údy v rybníku Utopenec. Tatáž cyklotrasa pokračuje až do Kondrace, kde ukončíte výlet ve vyhlášené restauraci U Matoušků, případně se ubytujete ve zdejší turistické ubytovně.

ZPĚT