http://www.bonussplus.cz
http://www.fitsport.eu
Obyčejná Chlumská hora
Datum vložení článku: 22.10.2018

...a unikátní objev

Na čedičovém útesu Chlumské hory nedaleko západočeského Manětína naleznete strom, který neroste nikde jinde na světě. Jde o jeřáb manětínský Sorbus rhodanthera. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) ve spolupráci se Střední lesnickou školou Žlutice zahájil před rokem projekt zaměřený na vyhledávání jednotlivých stromů tohoto druhu, zkoumání jejich ekologie a rozmnožovacích schopností. Celkem zde již bylo nalezeno přes 500 jedinců. Na cestě k městečku Manětín si nelze nevšimnout majestátné hory ochraňující tuto barokní perlu severního Plzeňska. Vrch sopečného původu s četnými čedičovými vyvřelinami nese takřka obyčejné jméno Chlumská hora, jeho význam v ochraně přírody však obyčejný rozhodně není. Lilie zlatohlavá, medovník meduňkolistý, pupava Biebersteinova, jeřáb břek nebo hrachor lnolistý - i takovéto chráněné druhy lze na Chlumské hoře najít. Na vrcholu jejího jihovýchodního výběžku je talířová prohlubeň, bývalý sopečný kráter. Přímo pod vrcholem najdeme více než4 mhlubokou boční trhlinu zvanou Černý kámen, rovněž pozůstatek dávné sopečné činnosti. Poblíž jsou i četné mrazové sruby a kamenné sutě. Unikátem je však výskyt endemického druhu - jeřábu manětínského. Zdejší lesy, kde se tento jeřáb vyskytuje, spravuje Střední lesnická škola ve Žluticích. Proto aktivity žlutické základní organizace ČSOP Alter meles probíhají v úzké spolupráci s touto školou. Kromě vyhledávání a popisování jednotlivých stromů jeřábu manětínského na Chlumské hoře ochránci přírody chystají i výstavbu vyhlídkové plošiny pro turisty.

Dana Jakoubková / OutdoorGuide

ZPĚT