http://www.bonussplus.cz
http://www.fitsport.eu
Poseidon – vládce skalního města
Datum vložení článku: 30.10.2018

Největší komplex pseudokrasových jeskyní v Evropě

Pseudokrasové podzemní jevy, jeskyně a propasti patří k poměrně běžným tvarům pískovcového reliéfu. Kokořínsko, Český ráj, České Švýcarsko… všude najdeme větší či menší jeskyně. Největší rozruch však způsobil poměrně mladý (2006) objev speleologů v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály. Rozkryli zde zcela výjimečnou ukázku pestrého reliéfu kvádrových pískovců ve formě největšího komplexu pseudokrasových jeskyní v Evropě, kterou pojmenovali Poseidon.

Celková délka komplexu je nejméně27,5 kilometrů, z toho19,5 kilometrutvoří právě puklinové labyrinty a svislé propasti sahající až do hloubky105 metrů. Zbytek systému pak tvoří suťové jeskyně. Na specifické mikroklimatické podmínky se zde váže pestrá mozaika biotopu. Jedním z nich jsou tzv kořenové tvary (jeskynní forma mykorhizy – symbiotického soužití hub s kořeny vyšších rostlin), které jsou ojedinělým a citlivým fenoménem pseudokrasových útvarů. Vznikají v místech dlouhodobého skapu vody na kořeny stromů prorůstajících do podzemního systému a rostoucích proti směru skapávající vody (proti směru gravitace). Speleologové jich v labyrintu objevili nejméně čtyři desítky (tj. nejvíce na světě), přičemž největší z nich měří přes70 centimetrůa je podle dostupných informací nejvyšším kořenovým stalagmitem na světe.

I když se nově objevený podzemní systém nachází v klidové části rezervace, kde je pohyb návštěvníků povolen pouze po značených cestách, nepřijdete zkrátka. Značená turistická stezka systém Poseidon zčásti prochází v soutěsce Sibiř (místy úzká jen50 cm, klikatá, vlhká a šerá, téměř věčný sníh), dále je vedena jeskyní před Lví klecí a soutěskou mezi Lví klecí a Korunou. Zpřístupněná je i jedna z největších prostor Poseidonu – jeskyně Chrám v Chrámových stěnách.

Pro průstup soutěskami doporučujeme mapu Adršpačko-teplické skály č. 115 (SHOCart, 1:60 000), kde jsou zakreslená hustá síť doporučených tras, klasifikovaných podle povrchu, obtížnosti a pravidel rezervace.

Dana Jakoubková / OutdoorGuide

ZPĚT