http://www.bonussplus.cz
http://www.fitsport.eu
Pusté kostely
Datum vložení článku: 27.11.2018

 Velenice

Po úzkých lesních asfaltkách kolem Velenic dojdete k zajímavé stavbě. Velenickým údolím mezi Svitavou a Brništěm jsou tzv. Pusté kostely a to přímo u cesty. Nejedná se však svatostánek, nýbrž o část umělého jeskynního komplexu připomínajícího chrámové lodě, jako pozůstatku těžby písku, který souvisí s důmyslnou technickou zajímavostí skalních tunelů a náhonů k bývalé brusírně zrcadel (dvě budovy z 2.pol. 18. stol. se dodnes dochovaly). V průběhu těžby, trvající okolo 150 let, dosáhly labyrintům podobné podzemní prostory obrovských rozměrů, které jsou dnes volně přístupné (do nitra nutná baterka). Přibližně uprostřed mezi oběma zrcadlárnami nemůžete minout převislou skalku, do níž je vytesaná kaplička sv. Antonína. Dochoval se v ní základ oltáře a značně poničená reliéfní výzdoba. Za Velenicemi pak do jedné z pískovcových skal lidový umělec vytesal skalní kapli Božího hrobu, která měla nahrazovat kostel, jež ve Velenicích do 18. století chyběl. Po 2. světové válce byla kaple volně přístupná a její vnitřní výzdoba byla ponechána pozvolnému ničení. Proto jsou všechny tři místnosti nyní k nahlédnutí jen přes mříže (klíč je doptání na obecním úřadě ve Velenicích).

Dana Jakoubková / OutdoorGuide

ZPĚT