http://www.fitsport.eu
http://www.bonussplus.cz
Makyta v Beskydech
Datum vložení článku: 7.12.2018

Nová přírodní rezervace

Poměrně nová (2009) přírodní rezervace o výměře187 hektarůs názvem Makyta se nachází na severních svazích stejnojmenné hory v Javorníkách (923 m, Slovensko-moravské Karpaty), přímo na hranicích se Slovenskem. Je situována v geomorfologicky členitém území s četnými prameništi, v rozpětí nadmořských výšek 620 až 923 m, asi 6 kmjihovýchodně od obce Huslenky (obecní úřad). Území se může pochlubit poměrně zachovalou plochou horských bukových lesů. Zdejší porosty s měsíčnicí vytrvalou jsou vůbec nejrozsáhlejším komplexem zachovalého suťového lesa v oblasti Javorníků a Vsetínských vrchů. Hnízdí zde celá řada ohrožených a vzácných druhů, například strakapoud bělohřbetý.

Rezervace je také trvalým biotopem rysa ostrovida a svou přímou návazností na slovenská pohoří tvoří vhodný biotop i pro ostatní velké šelmy – medvěda hnědého a vlka. Ochrana Cílem ochrany území je zachování souvislé plochy horských lesů s přirozenými procesy jako biotopu vzácných a ohrožených druhů, zvýšení přirozeného zastoupení jedle bělokoré a postupná minimalizace lidských zásahů s dlouhodobým výhledem přechodu k samovolnému vývoji lesních porostů. Území je součástí 1. zóny CHKO Beskydy, nadregionálního biokoridoru NRBK 150 Makyta - Javorina a biocentra ÚSES pro Vsetínský bioregion.

V současné době je největším zvláště chráněným územím v javornické části CHKO Beskydy. Vrchol Makyty je také významnou křižovatkou turistických cest. Po společné hranici rezervace se Slovenskem v délce1,7 kmprochází z Papajského sedla po hřebeni na vrchol Makyty turistická stezka a současně Naučná stezka Javorníky - západ. V minulosti stávala na Makytě dřevěná rozhledna, dnes je zde postaven přístřešek pro turisty. Území je návštěvníkům přístupné po červeně značené turistické stezce vedoucí z Papajského sedla směrem na Pulčínské skály.

Dana Jakoubková / OutdoorGuide

ZPĚT