http://www.fitsport.eu
http://www.bonussplus.cz
Araukarity
Datum vložení článku: 26.12.2018

Uhelný lom

Jezdit na kole po spirále cest povrchového dolu se může jevit bizarním. Pokud se ovšem jedná o důl již opuštěný, ujišťuji vás o parádním zážitku. Revitalizace území bývalých dolů totiž trvá dlouho, a než dojde k přeměně na rekreační zónu, je to jen hřiště zvědavců a přírody. Lom Medard-Liblík nás zaměstnal na celý den. Nejen proto, že je obrovský, ale především hledáním stop vlka, který sem prý přeběhl až z Lužice a geologického fenoménu – zkamenělých pařezů, které byly zasypány vrstvou tufu při sopečné erupci. Araukarity odkryté těžbou ve svahu lomu jsou tady totiž výborně zachovalé. Pozor však při osahávání – jsou křehké! Vždyť také mají „letokruhy“ z doby, kdy ještě neexistovaly kontinenty. Plocha jejich výskytu je přechodně chráněná a nehledá se snadno, i když je v blízkosti info cedulka. Dá se přijet od silniční křižovatky Habartov-Krajková (část Kluč, cyklotrasa č. 2179) resp. info tabule o rekultivaci. My jsme ale vjeli do dolu ze silnice mezi Habartovem a Bukovany po hliněné cestě sledující vrstevnici ve směru na Svatavu. Těchto technických cest je kol dokola v několika patrech více, pařezy však nejsou níže než třetí cesta shora (cca 500 m od hrany lomu) a dále než linie s výše zmíněnou křižovatkou v Kluči (cca 1500 mod bukovanské silnice). Pátraní v uvedené zóně bylo nakonec docela zábavné, protože jsme cestou narazili na lišku a zapadli do jílu. Napouštění zbytkové jámy lomu umělým kanálem z řeky Ohře by mělo být dokončeno nejpozději letos (2013, pařezy zůstanou nad úrovní hladiny). K lokalitě se plánuje v budoucnu přivést i naučnou geo stezku. Do té doby však – i když člověk nemusí přelézat žádný plot a horní patra dolu jsou veřejně přístupná – je třeba mít na mysli, že se budete pohybovat na půdě Sokolovské uhelné a. s.

Dana Jakoubková / OutdoorGuide

ZPĚT