http://www.fitsport.eu
http://www.bonussplus.cz
Barokní kamenný most v Rumburku
Datum vložení článku: 26.5.2016

Stavba prověřená časem

Přechod přes říčku Mandavu byl podmínkou existence obchodní cesty, vedoucí z českého vnitrozemí přes Rumburk do Lužice. Původně zde byl zřejmě brod, později dřevěný most. V polovině 18. století byl postaven kamenný most se třemi oblouky, který zde stojí dodnes. Pilíř mezi středním a severním obloukem byl osazen pískovcovými polychromovanými sochami sv. Jana Nepomuckého (z roku 1759) a sv. Šebestiána. Most vydržel nárůst silniční dopravy v 19. i 20. století, téměř celá devadesátá léta 20. století tudy popojížděly kolony kamionů. V letech 2006–2007 však už musel být náročně rekonstruován. Nástup gotiky a rozvoj mocných království mostní konstrukci zdokonalil. Mosty se stavěly s většími oblouky (z této doby pochází nejstarší mosty u nás). S nástupem renesance došlo k další změně. V 16. století měly lehčí pilíře a navíc již byly stavěny širší. Ve městě jsou takové mosty dva. Výše zmíněný je na ulici Pražská a druhý najdete v Horním Jindřichově spojující ulice Dělnická a Vojtěcha Kováře. Z těchto dvou mostů mladší, dvouobloukový most rovněž kamenný bez kamenného zábradlí, se dvěma sochami, spojoval Horní Jindřichov s Rumburkem do doby, než byl na ulici Vojtěcha Kováře postaven most nový. Sochy zpodobňují sv. Jana Křitele (datace 1899) a sv. Zachariáše (kopie sochy umístěné na balustrádě před Loretou, datace 1853). Svojí konstrukcí i použitým materiálem odpovídá svému většímu kolegovi na ul. Pražská. Což by mohlo být vodítko k určení doby jeho vzniku, někdy ve druhé polovině 18. století. Po převedení dopravy na ulici Vojtěcha Kováře, a především pro jeho špatný technický stav slouží pouze pro pěší dopravu.

Dana Jakoubková / OutdoorGuide

 

ZPĚT