http://www.bonussplus.cz
http://www.fitsport.eu
Taj Mahal
Datum vložení článku: 03.06.2016

Na okraji Agry na břehu řeky Yamuna leží Taj Mahal, považovaný za nejvelkolepější památník lásky na světě.

Jedná se ve skutečnosti o hrobku, kterou nechal vystavět Shah Jahan pro svou zesnulou milovanou manželku Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal se narodila v roce 1593 jako Ardjumand Banu Begam v rodině královského ministra. Shah Jahan se do ní zamiloval a v roce 1612 si ji vzal za manželku.

Král měl celkem tři ženy. První mu vybrali rodiče a druhou si vzal z politických důvodů. Ale pouze Mumtaz Mahal, což v překladu znamená Perla Paláce, si vzal ze skutečné lásky. Měli se dokonce tak rádi, že se Mumtaz Mahal účastnila všech válečných tažení. A právě během tažení na jih Indie v roce 1631 při porodu čtrnáctého dítěte zemřela.

Shah Jahan se trápil steskem po milované ženě a šest měsíců nevycházel ze svých komnat. Pak začal stavět velkolepé mauzoleum, pojmenované na památku své ženy Taj Mahal (Koruna paláce). Na jeho výstavbě se podílelo přes dvacet tisíc dělníků. Stavbu dokončili po 22 letech, což symbolizuje 22 kopulí ve dvou řadách.

Hlavní vstupní brána má čtyři věže a je postavena z červeného pískovce zdobeného bílým mramorem, z něhož je postaveno i vlastní mauzoleum. Po jeho stranách stojí dvě mešity postavené rovněž z červeného pískovce dovezeného z Fatehpur Sikri. Mramor se přepravoval tradiční dopravou na trakařích tažených buvoli z 400 kilometrů vzdáleného lomu v dnešním Pákistánu.

Budova je vysoká 75 metrů a představuje kombinaci islámské a hinduistické architektury. Dvojitá kupole je zakončena obráceným lotosem. Stejně jako na vstupní bráně i tady je použito několika „prostorových klamů“. Minarety jsou odkloněny směrem ven, aby se při případném zemětřesení nezhroutily na hrobku. Jednotlivé motivy zdobící mramorové zdi jsou vytvořeny speciální technikou zvanou pietra-dura.Ta má původ v Itálii, ale až při stavbě Taj Mahalu byla dovedena k dokonalosti. Polodrahokamy se tvarují a pak vsazují do drážek vyrytých v mramorových deskách tak, aby tvořily různé motivy.

Zbytek svého života prožil Shah Jahan ve smutku. Archeologové objevili na protějším břehu řeky Yamuny základy hrobky, kterou začal budovat pro sebe. Ta měla být jako protiklad Taj Mahalu vystavěna z černého mramoru. Nikdy však dokončena nebyla. Nákladné stavby, které Shah Jahan financoval, totiž zcela zruinovaly státní pokladnu, což vedlo až ke spiknutí jeho čtyř synů, z něhož vzešel jako vítěz panovník Aurangzeb. Ten pak Shah Jahana uvěznil ve dva kilometry vzdálené Červené pevnosti, z jejíchž oken se mohl až do konce života kochat pohledem na své vrcholné dílo.

Nakonec však Shah Jahan po boku své ženy ulehl. Po jeho smrti v roce 1658 byl díky přímluvám své dcery pohřben vedle milované Mumtaz Mahal. Uvnitř mauzolea proto dnes nalezneme dva náhrobky stojící přímo pod kryptou, kde jsou uloženy jejich sarkofágy.

 

ZPĚT