http://www.fitsport.eu
http://www.bonussplus.cz
Natura 2000
Datum vložení článku: 10.06.2016

Soustava evropských území chrání i českou přírodu

Natura 2000 je soustava chráněných území, která vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejohroženější, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické).

Lokality soustavy Natura 2000 nemají být pouze rezervacemi s přísnou ochranou, kde je vyloučeno hospodaření, či dokonce jakýkoli lidský zásah. Často jsou to naopak území, kde se díky tradičnímu a citlivému hospodaření dochovala cenná společenstva nebo vzácný rostlinný či živočišný druh. Takový způsob hospodaření se stává důležitým nástrojem ochrany.

Evropská komise již v listopadu 2007 rozšířila seznam, tvořící soustavu Natura 2000, o evropsky významné lokality v deseti nových členských státech EU, které přistoupily v roce 2004. Seznamy nejmladších členů Unie, Bulharska a Rumunska, byly zařazeny do evropského seznamu v prosinci loňského roku.

Dana Jakoubková OUTDOOR MAGAZÍN

 

ZPĚT