http://www.bonussplus.cz
http://www.fitsport.eu
Malta
Datum vložení článku: 14.06.2016

Maltské souostroví zaujímá strategickou polohu ve Středozemním moři 95 km jižně od Sicílie a 290 km východně od Tunisu. Skládá se ze tří obydlených ostrovů: Malta, Gozo, Comino a dalších tří malých neobydlených ostrůvků.

Dějiny Malty sahají až 7000 let do minulosti. Po stále ještě ne zcela probádaném období megalitických chrámů se na ostrově postupně vystřídali Féničané, Kartágo, Byzantská říše, Arabové, Normani, vládci Kastilie, Johanité, Napoleon a v poslední řadě pak Britové, pro které se Malta v obou světových válkách stala neocenitelnou, strategicky významnou základnou ve Středozemním moři.

Většina obyvatel žije na hlavním ostrově Malta a to převážně v městských aglomeracích. Vzhledem k malé rozloze činí hustota zalidnění téměř 1249 obyvatel na km2, což je ukazatel třetí nejvyšší na světě. Malta má silně omezeny zásoby sladké vody. Podle údajů organizace OSN je na vodu vůbec nejchudší zemí světa. Pitná voda se připravuje složitými způsoby z vody mořské a zemědělství využívá vody dešťové a částečně ze studní. Ještě v osmdesátých letech se velká část vody dovážela z Itálie.

Malta je velice bohatá na historické památky. Tři nejvýznamnější z nich jsou zapsány na listině Kulturního dědictví organizace UNESCO. Patří mezi ně hlavní město Valletta, Hypogeum v Hal Saflieni a megalitické chrámy na Maltě a Gozu.

Další historické památky pocházejí z dob arabské nadvlády nad ostrovem a hlavně z doby vlády Johanitů a Karla Velikého. Zde je možno jmenovat celé město Mdinu, jejíž hradby postavili již Arabové, dále nesčíslné množství pevností, strážních věží a paláců rozesetých po celém souostroví. Na Maltě existuje 364 kostelů a vzhledem k počtu obyvatel má Malta víc kněží, mnichů a jeptišek než jakýkoliv jiný stát na světě. Říká se, že kdo nemiluje kostely, bude Maltu nenávidět. Kostely lze spatřit na každém roku ulice a někdy jen stěží na první pohled rozeznáte, jedná-li se o kostel nebo katedrálu…..kostely jsou totiž někdy tak velké, jak jsme spíše zvyklí u katedrál. A když uvidíte malý kostel, je dost pravděpodobné, že se spíše jedná o kapli.

Je jen málo míst na zemi, kde může člověk na tak malém území zhlédnout tolik zajímavostí. Vzhledem k malé rozloze (na délku měří Malta 27 km a na šířku 15 km) je zde vše doslova na dosah ruky – megalitické chrámy z dob neolitu, úžasné dědictví po Maltézských rytířích v podobě paláců a katedrál, kouzelné přístavy, pevnosti a skalnaté útvary.

ZPĚT