http://www.bonussplus.cz
http://www.fitsport.eu
Bouřková mlýnice
Datum vložení článku: 17.06.2016

Nejdramatičtější bouře světa

Tzv. supercell je typ bouře, charakterizovaný přítomností mezocyklóny, což je intenzivní rotující proudění vzduchu směrem vzhůru. Hrozivé větry většinou vznikají mezi dvěma bouřemi, které se pohybují různými směry. Z tohoto důvodu se někdy označují „rotující bouře“. Ze čtyř klasifikací bouřek jsou supercells celkově nejméně časté, ale jejich potenciál je nejzávažnější. Často jsou izolovány od ostatních bouří, a mohou ovlivňovat lokální počasí až do vzdálenosti 32 kilometrů. Supercells jsou zařazovány často do dvou typů klasifikace: s nízkou hladinou srážek a opačně. Ty první se vyskytují obvykle v suchých aridních oblastech, jakými jsou například vysoko položené náhorní plošiny. Bouře s vydatným přívalem srážek se naopak vyskytují ve vlhkém klimatu. Supercells mohou produkovat velké ledové kroupy, ničivé větry, smrtící tornáda, záplavy, nebezpečné elektrické výboje do země i prudký déšť. Zatímco tornáda jsou snad nejdramatičtější z těchto závažných příhod, všechny ostatní jsou jen o něco málo nebezpečné. Silné větry mohou dosáhnout přes 148 km/h a mohou přerůst v tornádo. Hlavní příčinou úmrtí spojenou s tímto fenoménem jsou však záplavy. Ačkoliv jsou poměrně dobře předpověditelné, jen málokdy se obejdou beze škod a ztrátě na životech. Supercell se může objevit kdekoli na světě, byla zaznamenána i v Anglii, nejčastěji k ní ale dochází na plochém středozápadu USA, v oblasti Velkých plání a na východě Austrálie.

 

ZPĚT