http://www.bonussplus.cz
http://www.fitsport.eu
Hranice oceánů
Datum vložení článku: 27.06.2016

Kde končí jeden a začíná druhý

Hlubiny našich moří a oceánů jsou nejméně známými oblastmi naší planety. Už jen vývoj nástrojů schopných je prozkoumat si vyžádal celá desetiletí výzkumů. Hlubokomořský průzkum a observatoře na mořském dně mohou být ovšem klíčem k mnoha novým vědeckým objevům a mohou nám pomoci při vyhodnocování účinků a potenciálního dopadu klimatických změn. Výzkum v polární oblasti bude velmi významný pro předpovídání rizika zvedání hladin moří, která se v současné době odhaduje na 15 až 95 cm do roku 2100 – eventualita, která by měla zničující dopad na mnoho přímořských oblastí. Podíváte-li se na mapu jen ztěží rozpoznáte, kde končí jeden oceán a začíná druhý. Patrné je to u hranice severní a jižní, kde je dělítkem polární kruh. Ostatní hranice byla stanovena dohodou. Atlantik odděluje od Pacifiku linie vedoucí v úrovni 68 stupně západní délky od Ohňové země k Antarktidě. Od Indického oceánu je Atlantský oddělen čarou vedoucí po 20 stupni východní délky, Tichý oceán od Indického dělí linie podél 147 stupně východní délky směrem z Tasmanie k jižnímu polárnímu kruhu. Jižní oceán (resp. Jižní ledový oceán nebo Antarktický oceán) byl oficiálně definován Mezinárodní hydrografickou organizací jako oceán obklopující Antarktidu až v roce 2000, nicméně mezi námořníky má tento pojem dlouhou tradici. Celkovou rozlohou je 4. největší na Zemi (tedy 2. nejmenší). Prvenství zaujímá jako nejhlubší oceán s průměrnou hloubkou 4500 metrů. Jeho hranici tvoří větrné a oceánské proudění. Atlantský oceán nebo Atlantický oceán (jednoslovně Atlantik) je druhý největší z pěti světových oceánů. Jeho celková rozloha zaujímá přibližně pětinu zemského povrchu. Nejhlubší místo v Atlantském oceánu je prohlubeň Milwaukee v Portorickém příkopu v hloubce 8648 metrů pod hladinou oceánu. Středem Atlantského oceánu se táhne největší podmořský horský hřeben – Středoatlantický hřbet. Táhne se ve tvaru písmene S od Islandu až k 58° jižní šířky v délce asi 11 300 km. Atlantský oceán je také protkán sítí celosvětově nejpoužívanějších mořských tras mezi východní a západní polokoulí. Tichý oceán (Pacifik) je největším na Zemi. Zabírá 46 % vodních ploch a 32 % celkového povrchu Země. V nejširším místě v tropech měří přibližně polovinu obvodu zeměkoule. Mariánksý příkop při západní části Severního Pacifiku je s hloubkou 10 916 metrů nejhlubším místem na Zemi. V Tichém oceánu se nachází asi 25 000 ostrovů (více než ve všech ostatních oceánech dohromady). Na západě je lemován prstencem činných sopek – Pacifický ohňový kruh. Severní ledový oceán je nejmenší světový oceán, s nejmenší průměrnou hloubku. Díky své poloze je nejteplejším oceánem Země. Rozkládá se kolem severního zemského pólu, průměrná hloubka je 1328 m. Nejhlubší místo (5449 m) je Polární hlubokomořská planina. Hladinu Severního ledového oceánu pokrývá větší část roku silná vrstva ledu. Indický oceán je třetím největším oceánem a pokrývá 20 % povrchu světového oceánu Vedou zde důležité obchodní trasy pro vývoz, proto se tohoto oceánu také majoritně týká problematika pirátství. V oblastech východních moří Indického oceánu proudí monzunové větry. Nejhlubší místo: Sundský příkop −7531 m.

Dana Jakoubková / OutdoorGuide

 

ZPĚT