http://www.bonussplus.cz
http://www.fitsport.eu
Klášterní sýpky
Datum vložení článku: 30.06.2016

Barokní Povltaví

Špýchar tj. historická sýpka, byl stavěn obvykle jako vícepatrová budova za účelem uskladnění obilí, ale i dalších zemědělských a ovocnářských plodin. Odkládalo se zde také nářadí a v létě sloužila budova i k přespávání nádeníků. I když najdeme v některých částech republiky (Opavsko nebo Českomoravská vrchovina) špýchary usazené k obytné budově, primárně stávala tato hospodářská stavba mimo obydlí z důvodu zabránění šíření případného požáru. Roubených a hrázděných špýcharů zbylo u nás pomálu, zato cihlových a kamenných můžeme vidět hodně, někdy jsou však v žalostném stavu. Nejstarší objekty pocházejí ze 16. století (Soběnice u Litoměřic), zděné sýpky ze stejné doby se dochovaly zas v Písečném nad Dyjí. Příkladem původní selské architektury doby baroka (1773) je třeba památkově chráněný špýchar řádu křižovníků v Prostřední Lhotě. Křižovníci s červenou hvězdou byly jediným řádem ryze českého původu a založila jej roku 1233 sv. Anežka Přemyslovna. Jejich posláním bylo starat se o poutníky a o chudé, za tím účelem měli vlastní hospodářství. Většina jejich špitálů a hospiců však zanikla za husitských válek. V monumentální čtyřpodlažní budově ve Lhotě je dnes instalováno Muzeum života venkovského obyvatelstva středního Povltaví, archeologická expozice Novoknínska a sbírka motocyklů. Pozoruhodná je také fotodokumentace staré Vltavy a života v obcích a samotách kolem řeky, včetně instalace interiéru vesnické hospody. Obec najdete pět kilometrů jihozápadně od Nového Knína, poblíž řeky Vltavy resp. Slapské přehrady.

Dana Jakoubková / OutdoorGuide

 

ZPĚT