http://www.bonussplus.cz
http://www.fitsport.eu
Za Mašůveckou Venuší
Datum vložení článku: 11.07.2016

Znojemsko

Se zvláštní vroucností a zalíbením se často vracívám do mé rodné vesnice, kterou provázela bohatá historie, dotkl se jí mariánský kult a poznamenaly dějiny novověku. S otcem jsme se obdivovali božské přírodě, jejíž vůně prosákla po půl století a dala mi základní inspiraci pro budoucí léta.“ Tak vyjádřil svůj vztah k rodné obci tzv. „malíř domova“ Antonín František Stehlík. Hudební skladatel František Bauer (blízký přítel Otokara Březiny) se tu sice nenarodil, ale ve zdejší škole strávil třicet let jako její ředitel. Školní kronika uvádí, že od roku 1744 se vyučovalo v malé chaloupce vedle kostelíka a zdejší kostelník za stravu učil děti číst a psát. Postupně škola získávala na rozměrech i důležitosti, až se zastavila v první polovině 20. století. Její význam docení však více lidé znalí umění. Mnohem více, ba tisíce turistů zajíždí do malé vesničky kvůli poutní tradici. Hluboké Mašůvky mají totiž zázračný pramen (úředně doložené léčebné účinky) v oblasti zvané Svatoňovec. Cestou k němu se v údolí můžete zastavit u Lurdské jeskyně a přes most dosáhnout dřevěné kolonády, kde je možné léčivou vodu ze Svaté studny načerpat. Připočteme-li archeologický význam obce (Mašůvecká Venuše je hned po Věstonické nejpopulárnějším nálezem u nás), starý válcový mlýn coby technickou památku, či skalní útvary v lesích okolo, máme hned o důvod víc ves do jihomoravského putování zařadit.

ZPĚT