http://www.fitsport.eu
http://www.bonussplus.cz
Hrbáčkovy tůně
Datum vložení článku: 09.08.2016

Překvapivě zajímavé Nymbursko

Vydáte-li se po naučné stezce z Lysé nad Labem do Čelákovic na Nymbursku, najdete překvapivě krajinu, která stojí za více, než rychlé projetí poděbradskou nebo mladoboleslavskou dálnicí. Pomalu tekoucí Labe se tu rozlévá do slepých ramen, která se plazí jako obrovská chapadla do zdejších lesů v rezervaci zvané Hrbáčkovy tůně. Jedná se o společné označení tůní Václavka, Byšičská tůň, Kozí chlup a Homolka. Vyznačují se břehovými porosty, přilehlými olšinami, vrbami, rákosinami a svůj název dostaly podle docenta Hrbáčka, který tu po roce 1945 se svými spolupracovníky prováděl řadu hydrobiologických výzkumů. Tůně jsou zbytkem starého labského ramene odstaveného asi před devadesáti lety. Několik metrů vysoké rákosí, vzácná květena, padlé stromy a dřevěné pozorovatelny připomínají svým charakterem spíše oblast Amazonie, než v našich představách nudné Polabí. Ovšem s jediným rozdílem: zatímco v bujné džungli Amazonie jen obtížně spatříte zvěř, zde je porost přeci jen trochu prostupnější, a tak při hledání života tu budete mít jistě více štěstí. Tůně jsou jako ideální hnízdiště vyhledávané ptactvem. Žije tu například bukač velký, chřástal vodní, ledňáček říční, rákosník velký nebo cvrčilka. Opeřenci dávají svojí přítomnost také pořádně hlasitě najevo. V letních měsících je vhodný repelent proti hejnům dotěrného hmyzu mnoha druhů. Není divu, že tůně patří mezi klasickou badatelskou lokalitu českých entomologů. Nejkrásnější část mrtvých labských ramen začíná za obcí Bystřičky. Ta je architektonickým unikátem – představuje půdorysně typ okrouhlice. Zdejší domy jsou koncentricky uspořádané průčelím obráceným do kruhové návsi. V jejím středu je kaplička a jeden z informačních panelů naučné stezky. Té se také budeme držet, protože tůně je možné navštívit pouze po jejich obvodu. Tůně jsou vzácným posledním útočištěm původní polabské fauny a flory.

ZPĚT